Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Občanské sdružení Králova Dvora

Občanské sdružení Králova Dvora bylo založeno před 10 lety za účelem ochrany zájmů obyvatel Králova Dvora a zlepšení životního prostředí. Na těchto stránkách Vás chceme informovat o zásadních věcech, které byste měli vědět a které se z různých důvodů z oficiálních zdrojů nedozvíte.

Cílem těchto stránek je mimo jiné umožnit neformální a necenzurovanou diskuzi, když to neumožnují internetové stránky města ani radniční zpravodaj.

Občanské sdružení v komunálních volbách

Děkujeme všem voličům za podporu a vážíme si všech občanů, kteří využili svého práva svobodně si zvolit svoje zástupce pro vedení města.

Na radnici jsme však bohužel nezískali významný vliv. Sice jsme se v povolebním vyjednávání spojili s Nezávislými Králodvoráky za slušnou politiku a usilovali jsme o koalici bloku nezávislých s ODS, ale zastupitelé za ODS měli blíže k ČSSD.

Jako blok nezávislých zůstáváme v opozici. Pokusíme se bojovat proti nekalým praktikám vedení radnice, které se po volbách příliš nezměnilo. Na rovinu si však musíme přiznat, že moc zbraní nemáme.

Přestože představujeme třetinu zastupitelstva, výsledky hlasování v rozhodujících případech pravděpodobně neovlivníme.

Vážení spoluobčané,

Občanské sdružení Králova Dvora má za cíl pomáhat řešit závažné problémy obyvatel našeho města.

V minulosti jsme se podíleli na mnoha rozhodnutích, jejichž dopad na další vývoj a kvalitu života v Králově Dvoře není zanedbatelný.

Podařilo se nám

 • iniciovat referendum, které umožnilo občanům Králova Dvora vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou maltárny firmy Maxit.
 • zajistit odstranění starého vlečkového mostu přes Litavku, který prokazatelně zhoršoval průběh povodní
 • eliminovat produkci škodlivin do ovzduší ze zastaralých výrobních procesů místních průmyslových podniků
 • být našim občanům vždy nablízku a pomáhat při řešení jejich tíživých problémů

Trápí nás

 • neefektivní nakládání s finančními prostředky
 • liknavé řešení problémů (Litavka, doprava apod.)
 • současný způsob zadávání veřejných zakázek
 • jednostranné informování obyvatel ze strany města
 • stávající přístup úřadu k občanovi

Chceme do budoucna

 • připravit město na očekávaný nárůst počtu obyvatel
 • řešit tíživou dopravní situaci
 • rozšířit nedostatečnou kapacitu školních zařízení
 • zpříjemnit život ve městě (dětská hřiště, klidové zóny atd.)
 • odstraňovat staré ekologické zátěže
 • minimalizovat negativní vlivy podniků na životní prostředí
 • vytvářet pozitivní vztah obyvatel k tvorbě životního prostředí

Bojujeme za Vás - potřebujeme Vaši podporu

Již 8 let se naši zástupci snaží hájit zájmy občanů Králova Dvora v zastupitelstvu, nicméně v řadě závažných rozhodnutí jsme byli přehlasováni ostatními zástupci politických stran. K tomu, abychom mohli uskutečnit naše záměry, nutně potřebujeme Vaši podporu!

Byli jsme proti, ale byli jsme přehlasováni

 • neadekvátnímu navyšování nákladů na sportovní halu
 • prodeji většinového podílu obecních pozemků určených pro vybudování nového náměstí soukromé firmě
 • nevýhodnému prodeji pozemku (za cenu 50 Kč/m2) starostovi města, aniž by byl nabídnut občanům.

Víte, že ... ?

 • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
 • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]