Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Referendum - maltárna

Z našeho podnětu bylo v lednu 2004 vyhlášeno referendum, které umožnilo občanům Králova Dvora vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou maltárny Maxit a které tak zamezilo dalšímu velkému zatížení města zejména nákladní automobilovou dopravou.

Maltárna Maxit Králův Dvůr

Z našeho podnětu bylo v lednu 2004 vyhlášeno referendum (první ve Středočeském kraji) o výstavbě maltárny, což byl jediný zákonný způsob, jak úspěšně čelit neuváženým snahám vedení radnice.

Maltárna by v předkládané podobě znamenala vysokou zátěž životního prostředí nejen z hlediska vlastního provozu, ale zejména intenzivní nákladní automobilovou dopravou. Přes 120 000 tun materiálu přivézt, zpracovat a opět odvézt a to vše prakticky středem města by znamenalo nárůst až o 30 000 těžkých vozidel během jednoho roku.

Zamítavé stanovisko ke stavbě maltárny zaujal i Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a Krajská hygienická stanice pobočka Beroun především z důvodu velkého dopravního zatížení, vysoké hladiny hluku a blízkosti budoucího centra města.

Vy občané jste rozhodli, že tato stavba není pro naše město přínosem z důvodu významného zatížení životního prostředí a na takto vytvořených 24 pracovních míst ("Oznámení záměru fy Maxit" str.5) by doplatily stovky, možná tisíce občanů tím nejcennějším - zdravím.

Výsledek referenda zároveň zajistil, že se žádná podobná stavba na území města Králův Dvůr v budoucnu neuskuteční (zahrnuto v územním plánu).

V souvislosti s konáním referenda se vyskytly nepravdivé informace, které měly v očích veřejnosti snížit jeho výpovědní hodnotu, případně zdiskreditovat vyhlašovatele referenda.

Všem, kteří mají pochybnosti o smyslu konání referenda sdělujeme, že společnost Maxit se nikdy oficiálně nevyslovila, že od stavby v Králově Dvoře upouští (v době před vyhlášením referenda), jakož ani blíže nekomentovala možnost výstavby závodu v katastru města Berouna s případnou možností směrovat nákladní dopravu přes Králův Dvůr (po zveřejnění výsledků referenda)!

Dokumenty ke stažení

Maxit Krajský úřad Středočeského kraje Občanské sdružení Králova Dvora Podklady pro vyhlášení referenda Z tisku - před referendem Z tisku - po referendu

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]