Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

< Návrat na seznam názorů

Saint-Gobain - pošlete tam hygienika

Názor občana:

Pošlete tam Hygienyka Je tam moc prachu!!!!!!!!!!!!!!

Posláno ze stránky Saint-Gobain - fotodokumentace

Naše reakce

Vážená paní/pane
především musím sdělit i ostatním čtenářům, že Vaše poznámka se týká firmy Saint-Gobain (z textu to totiž nevyplývá) a postihuje jeden z dalších vážných problémů této firmy.

Z našeho podnětu byla provedena kontrola provozu hygieničkou pí.MUDr.Pavlitovou dne 1.2.2005 především z důvodu úniku zapáchajících látek, ale v odpovědi je zmíněna i situace týkající se prašnosti.Tento dokument je uveřejněn v kauze Saint-Gobain pod názvem Dopis pro sdružení z Krajské hygienické stanice, kde je konstatováno „překročení přípustných expozičních limitů u prašnosti“. V dokumentu se bohužel dále neuvádí, zda na základě těchto zjištění byla uložena konkrétní nápravná opatření.

O prašnosti a intenzitě znečištění ve výrobní hale existuje několik výpovědí dělníků, kteří si však přejí zůstat v anonymitě. Podle těchto svědectví je situace ve firmě z hlediska výskytu prachu neúnosná a převládá názor, že nový francouzský majitel provedl především optické změny jako např. venkovní opláštění haly, ale jinak se toho ve výrobním procesu mnoho nezměnilo.

My se i nadále budeme touto věcí zabývat a případně iniciovat další jednání, která by vedla k nápravě.

Příspěvky občanů jsou uveřejňovány v plném znění a nevyjadřují názor redakce.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]