Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Smlouva s firmou A. R. D. Central, s. r. o.

Starosta města uzavřel se společností A. R. D. Central, s. r. o. smlouvu v podobě, ke které nebyl zplnomocněn. Na základě této smlouvy město neoprávněně vyplatilo 195 000 Kč + DPH, ale vráceno bylo jen 30 000 Kč + DPH. Stále tedy chybí v rozpočtu města částka 165 000 Kč + DPH.

Vlečkový most Králův Dvůr

14. června 2004 doporučuje rada obce uzavření smlouvy na inženýrskou činnost s Ing. Helenou Novákovou (ohledně budování protipovodňových opatření na Litavce). Měsíční odměna je stanovena na 15 000 Kč+ DPH a období od 1.7.2004 do 31.12.2004.

Tentýž den předkládá starosta zastupitelům na pracovním jednání návrh na uzavření smlouvy "O inženýrské činnosti" s Ing. Helenou Novákovou na období od 1.7. do 31.12.2004 s měsíční odměnou 15 000 Kč + DPH.

Dne 24.6.2004 na věřejném zasedání zastupitelstvo jednomyslně souhlasí s uzavřením této smlouvy.

Na základě pověření z veřejného zasedání zastupitelstva uzavírá starosta dne 30.6.2004 Mandátní smlouvu pro akci "Protipovodňová opatření na Litavce". Smlouva je však na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smluvních stran (nikoliv tedy do 31.12.2004 jak bylo schváleno).

Starosta však nebyl zplnomocněn k uzavření smlouvy na dobu neurčitou a ta byla tudíž nepravomocně uzavřena.

Na základě této smlouvy je vyplácena společnosti A. R. D. Central, s. r. o. odměna až do ledna 2006.

Je zajímavé, že i když jsou peníze vypláceny až do ledna 2006, uzavírá starosta v době zvýšeného zájmu o tuto kauzu dne 10.11.2005 Dodatek č.1 mandátní smlouvy, kterým od 1.12.2005 plnění smlouvy pozastavuje. K uzavření dodatku smlouvy neměl starosta pověření ani od rady ani od zastupitelstva - dokonce tyto orgány o tomto kroku ani neinformoval. Pak lze samozřejme o datu uzavření dodatku (10.11.2005) spekulovat.

Na základě našeho upozornění byla do rozpočtu vrácena částka za prosinec 2005 a leden 2006 (30 000 Kč + DPH). Přesto stále chybí v rozpočtu částka 165 000 Kč + DPH, která byla společnosti A. R. D. Central, s. r. o. neoprávněně vyplacena na základě nepravomocně uzavřené smlouvy.


Tento případ má však ještě jeden rozměr. Přestože byla Rada města na svém jednání dne 3.5.2006 podrobně informována o jeho vývoji, průběhu i jednotlivých krocích zúčastněných stran (od Zastupitelů Mgr. Rozhoň, Ing. Šulc), byli to především členové Rady, kteří odmítli jednat o této kauze jako samostatném bodu na veřejném zasedání(a s nimi někteří Zastupitelé).

Na otázku "Proč?" se nabízí pouze nejrůznější vysvětlení. Ovšem snaha zamést některé kauzy pod koberec tady není poprvé.


Poznámka na závěr: Ing. Helena Nováková nikdy nepředložila Zastupitelům obce výsledky své práce, jak je to požadováno v zápisu z veřejného zasedání č.3/2004 ze dne 24.6.2004.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou ve formátu PDF a jsou řazeny chronologicky:

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]