Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Povolební matematika

Po zvážení volebních výsledků jsme se s Machartem (Nezávislí Králodvoráci za slušnou politiku) dohodli, že budeme postupovat při vyjednávání o budoucím složení na radnici společně a jako pracovní název našeho uskupení jsme zvolili termín „Blok nezávislých“. Naše strategie byla triviálně jednoduchá. Z hlediska rozložení sil jsme se rozhodli jednat pouze s ODS, neboť ČSSD s volebním lídrem Karlem Menclem pro nás nepředstavovala přijatelnou alternativu a jednat s KSČM, která získala 2 mandáty by pro nás rovněž nebylo řešením.

Jednání s Vychodilem, lídrem ODS, byla oboustranně tvrdá, ale korektní a přinesla řadu vyjasnění jak v personálních otázkách, tak především v pohledu na práci radnice. Výsledkem byla vzájemná ochota ke spolupráci na půdorysu poměrně konkrétního projektu, jehož realizace by přinesla prohloubení týmového vedení za současného preferování práce odborníků.

Naše uskupení nezávislých kandidátů tj. Občanské sdružení Králova Dvora a Králodvoráci za slušnou politiku reprezentovaná Rozhoněm a Machartem si k jednání nekladla žádné podmínky. Lídrovi ODS jsme vyjádřili podporu až do výše postu starosty a to z toho důvodu, že naše programová prohlášení jsou si blízká a dále pak z toho důvodu, že se tato strana stala nejsilnějším subjektem, vzešlým z těchto voleb. Nabídli jsme možnou spolupráci ve všech oblastech a připravenost přijmout i případný post místostarosty. Tuto nabídku po našem osobním jednání Petr Vychodil přijal a domluvili jsme se, že pro tento návrh budeme společně hledat podporu u ostatních zastupitelů jeho vlastní strany. Neboť i když to zní velmi neobvykle, lídr politické strany neměl prý u ostatních zastupitelů své strany podporu pro nabízenou funkci starosty. Jak jsme později zjistili, neměl Vychodil o tuto podporu ani zájem. Na ustavující zasedání zastupitelstva jsme přesto šli s důvěrou v naši původní dohodu, že navrhneme Vychodila na funkci starosty.

O to větší překvapení bylo, když naši nominaci na jednání zastupitelstva Petr Vychodil bez důvodu odmítl a dal svoji otevřenou podporu Karlu Menclovi...

Je nutno říci, že i když jsme příliš optimismu nesdíleli, přesto se nás pět nezávislých zastupitelů (Rozhoň, Pohanka, Choc, Machart, Kasseckert) na toto ustavující zasedání svědomitě připravilo. Připravili jsme si různá variantní řešení, pozměňovací návrhy, zvažovali jsme i tzv. méně špatná řešení, ale brzy jsme poznali, že proti „dobře namazanému hlasovacímu stroji“ nemáme žádnou šanci. V první řadě se nepodařilo prosadit tajnou volbu starosty, místostarosty a rady. Přestože je to všude jinde slušným zvykem (a bylo to tak zvykem i v Králově Dvoře do doby, než usiloval o znovuzvolení Karel Mencl před čtyřmi lety). Tajnou volbu pokládáme za svobodnější i demokratičnější, a jsme přesvědčeni, že jen tak se může vůle jednotlivých zastupitelů projevit zcela bez obav z toho, že je někdo při veřejném hlasování kontroluje, pro koho zvedali ruku. Nikdo na naše argumenty neslyšel a tento návrh byl zamítnut. Nepodařilo se nám prosadit ani doplnění programu o "představení kandidátů". Argumentovali jsme tím, že v zastupitelstvu je řada nových členů, že je zde ve velké míře přitomna veřejnost - a ty všechny by právem zajímalo, s jakou vizí o budoucích čtyřech letech v Králově Dvoře před zastupitele předstoupí jednotliví kandidáti. Náš návrh na tříminutovou prezentaci byl jednoznačně a bez důvodu zamítnut. Neprosadili jsme ani návrh na zvolení dvou neuvolněných místostarostů, namísto jednoho uvolněného. Chtěli jsme tento model zavést (zcela v souladu s naším volebním programem), proto, aby byla výkonná moc rozdělena mezi více lidí, aby se nesoustředila jen v rukou starosty, aby se ve vedení prosadilo více týmové práce. Ani v tomto bodě jsme neuspěli...

Když kandidaturu na starostu nepřijal Vychodil, přišli jsme s vlastním návrhem na starostu (Rozhoň) a následně i s kandidáty na místostarostu... Naše návrhy ale vždy získaly podporu pouze "našich" pěti hlasů...

Co k tomu říci závěrem? Naše pozice (opozice) v zastupitelstvu nebude jednoduchá. Vzhledem k tomu, že disponujeme pouze pěti hlasy, bude mít vedení radnice pro svoje předkládané návrhy vždy pohodlnou většinu a snadno nás v rozhodujících případech přehlasuje. My se od takových rozhodnutí budeme distancovat a pokud možno o nich veřejnost v plném rozsahu informovat.

Samostatnou kapitolou je však jednání lídra kandidátky ODS Vychodila, který nepřijal námi nabízený post starosty. Pro tento jeho krok se nabízejí nejrůznější vysvětlení, přičemž to, které nabízí on lze považovat za čistě účelové a voličům jeho strany nesnadno zdůvodnitelné. Nedomnívám se totiž, že voličům ODS může svůj počin objasnit např. slovy „promiňte, já jsem Vám zapomněl říci, že se ucházím pouze o funkci místostarosty, do starostovské židle jsem ještě nedorostl“. A nebo je Vychodil za dobu svého čtyřletého působení tak těsně svázán s osobou starosty, že tuto nabídku, která by Mencla vyřadila ze hry přijmout prostě nemohl?

Ať je to jakkoliv Vychodil opět prokázal, že je především běžcem na krátké tratě. Před čtyřmi roky vstupoval do komunální politiky na kandidátce Občanského sdružení Králova Dvora a mandát zastupitele tak získal v „dresu“ tohoto uskupení. Když asi v polovině volebního období vstoupil do ODS, nenalezl v sobě dostatek odvahy, aby řekl „promiňte, já mám našlápnuto k politické kariéře a proto opouštím vaše řady ještě před tím, než mně vypršel mandát“. S takovým krokem bych mohl nesouhlasit, ale respektoval bych ho.

Podle mého názoru tehdy i nyní Petr Vychodil pouze prezentoval svoji politickou nevyzrálost a možná i zbabělost.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]