Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Volební program

Kdo jsme?

Na scéně komunální politiky v Králově Dvoře jsme jediný skutečně nezávislý subjekt! Již 10 let prosazujeme zájmy občanů a v našich řadách máme lidi různých profesí, kteří jsou ochotni pracovat a plně se angažovat ve prospěch našeho města, ve prospěch nás všech. Komunální politiku nevnímáme jako výtah ke kariéře, ale jako službu všem občanům. Jsme tady, byli jsme a budeme vždy a za všech okolností pro Vás občany!

Co chceme!

Chceme zlepšovat kvalitu života v našem městě. Žijeme s Vámi, jsme s Vámi v neustálém kontaktu a o Vaše názory se opíráme při rozhodování o podstatných věcech. Vedeme s Vámi neustále dialog o Vašich problémech a vážíme si každého názoru, byť nemusí vždy vyznít lichotivě. Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou Vám občanům, za Vaší spoluúčasti a pod Vaší kontrolou.

Co nás opravňuje kandidovat?

Za osm let práce na radnici jsme velmi dobře pochopili, o co v Králově Dvoře jde! Naši členové se nikdy nezpronevěřili Vám, občanům, a vždy jsme stáli na Vaší straně. Nejsme kariéristé ani idealisté, současnost vnímáme realisticky. Právě proto považujeme za přínos naše lidské i profesní zkušenosti a morální kredit.

Co Vám nabízíme?

Nabízíme Vám stálý a neutuchající zájem o Vaše problémy, připomínky i podněty. Kvalitně fungující správa města je pro nás samozřejmostí a na radnici bude vyslechnut každý, kdo se sám slušně chová. Pro nás není slušnost prázdný pojem, nebráníme se diskusi a nepohrdáme názory občanů.

Co určitě nechceme!

Zastupitele bez názoru. Takový zastupitel je zradou na svých voličích, Vy jste jej volili právě proto, aby vyjádřil Vaše myšlenky, postoje a názory, aby se o ně v diskusi s ostatními "popral" a případně je prosadil a uvedl do života.

Finance

Chceme zastavit nesmyslné rozhazování z městského rozpočtu a naopak se zaměřit na projekty, které Vám usnadní život všedního dne. Požadujeme zveřejňování finančních operacíí transparentním způsobem a to i v těch případech, kde to nestanoví zákon. Rozdělování finančních toků nesmí být vedeno snahou upřednostňovat pouze některé části našeho města.

Městská policie

Zřízení městské policie považujeme za nutnost a prosazujeme její zřízení již dvě volební období. Naše představa vychází z předpokladu, že policisté by vykonávali především pochůzkovou činnost, byli by na chodnících a u přechodů pro chodce tak říkajíc "vidět" a z hlediska vyšší operativnosti by služební místnost mohla být vybudována v těsném sousedství s Policií ČR.

Doprava

Dlouhodobě neřešené a opomíjené problémy související s dopravou budou přivádět řidiče stále častěji do kolapsové situace. Kruhové objezdy na Plzeňské, ale i další alternativní ulice a silnice vedoucí tímto směrem jsou naprostou nutností proto, abychom tomuto fenomenu v blízké budoucnosti nepodlehli.

Průmyslové zóny

Tvorba průmyslových zón musí být v souladu se strategickým i územním plánem města a my nedovolíme prorůstání výroby do jeho obytných částí. Průmyslová výroba musí být od obytné aglomerace oddělena a vlastní výroba nesmí mít negativní dopad na životní prostředí, a to ani případnou zvýšenou dopravou.

Informovanost občanů

Také se Vám zdá, že "Radniční zpravodaj" nekriticky velebí dílo radnice a občany, kteří si dovolí mít jiný názor, nepustí ke slovu? Můžeme o tomto tématu uspořádat veřejnou diskusi! My chceme periodikum, které slouží jako solidní zpravodajský servis a nepřipustíme cenzurování informací! Příspěvky občanů by měly odrážet celé spektrum názorů!

Vztah k obci a podnikání

Jednou z možností jak ovlivnit pozitivně vztah jednotlivce k našemu městu je, aby měl občan příležitost podílet se na jeho výstavbě. Chceme preferovat místní firmy při udělování zakázek pro město, neboť jejich prosperita se městu vrátí zpět v podobě pozitivního vztahu k takto vytvořeným hodnotám. Podporu místního podnikání vidíme i v jejich bezplatné prezentaci na internetových stránkách města.

Životní prostředí

Podporujeme vytváření odpočinkových a klidových zón, parků a pískovišť pro maminky s dětmi. Usilujeme o zlepšení čistoty městských komunikací častějším využíváním zametacích vozů především v oblastech s výrazně silnou dopravou. Průběžně sledujeme a dbáme na důsledné dodržování emisních limitů u velkých i středních zdrojů znečištění. Rozhodně chceme odhlučnění dálnice v celém katastru města, neboť představuje významné hlukové zatížení.

Spolkový život

Občané sdružení na základě zájmu v různých oblastech lidské činnosti představují pro obec hodnotný potenciál ve smyslu výchovy mladé generace, reprezentace obce a nebo "jen" samotného vyžití. Veškerých aktivit tohoto druhu si nesmírně vážíme a všemožně je podporujeme, neboť si uvědomujeme, že vedle zdravotních a vzdělávacích aspektů jsou velmi dobrou prevencí kriminality mládeže.

Jsme jediný nezávislý subjekt v komunálních volbách - všichni naši kandidáti v našem městě opravdu žijí!!!

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]