Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Vlečkový most

Nepoužívaný vlečkový most přes řeku Litavku v Karlově Huti stál v cestě zvýšeným průtokům vody a prokazatelně zhoršoval průběh povodní. Nám se podařilo iniciovat jeho odstranění a dát tak impuls k vytvoření protipovodňové studie.

Vlečkový most Králův Dvůr

Byli jsme iniciátory odstranění vlečkového železničního mostu přes řeku Litavku, který byl z hlediska průtoku velkých vod při povodních nevhodně postaven, a zároveň jeho snesení bylo základním impulsem pro vytvoření protipovodňové studie.

Most byl postaven v 60. letech a dříve sloužil pro zásobování provozu teplárny uhlím. Přestože prokazatelně při tzv. velkých vodách zadržoval vodu, event. ji svou šikmou orientací na směr toku odváděl do bytové zástavby, a provozován byl po celou dobu jako nezkolaudovaná stavba, nebylo jeho odstranění jednoduchou záležitostí.

Vlečkový most Králův Dvůr

V roce 1995, po jedné z nejničivějších záplav na Litavce, iniciovali občané Králova Dvora petici, jejímž požadavkem bylo mimo jiné odstranění mostu. Následné konstituování občanského sdružení Králova Dvora bylo výsledkem vůle občanů, aby někdo hájil jejich zájmy při jednání s různými stranami.

Vlečkový most Králův Dvůr

Pomohl nám i Obecní úřad v Králově Dvoře, neboť po vyjádření odborných pracovníků bylo naprosto zřejmé, že odstranění této stavby je prvním krokem ke zlepšení odtoku velkých vod na řece Litavce.

V současné době nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci pro regulaci Litavky v hodnotě několika mil. Kč, avšak pouze tyto dokumenty bez následné realizace protipovodňových opatření v korytě řeky občany od povodně neochrání.

Dokumenty ke stažení

Drážní úřad Občanské sdružení Obecní úřad Železárny

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]