Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Informace o občanském sdružení

Občanské sdružení Králova Dvora má za cíl pomáhat řešit závažné problémy obyvatel našeho města.

Naše činnost se odvíjí od toho, co je pro občany to nejpodstatnější, snažíme se jim být nablízku a naslouchat jejich každodenním problémům i přáním!

Jsme stálými účastníky zahajovacích řízení místního stavebního úřadu a uplatňujeme v nich svoje stanoviska, spolupracujeme s MÚ při povolování kácení a následné výsadbě stromů a dřevin a také posuzujeme oprávněnost stížností našich občanů v oblasti životního prostředí.

Naši členové se vyjadřují k územnímu plánu města a spoluvytvářeli jsme i strategický plán. Podstatným rysem je skutečnost, že se Občanské sdružení Králova Dvora nezabývá pouze jevy z oblasti ekologie, ale že ve svých aktivitách postihuje i jiné, neméně významné společenské problémy.

Víme, že mnoho problémů se dá vyřešit jen dlouhodobou a usilovnou prací. Mnohokrát jsme prokázali, že takto pracovat dovedeme, využíváme při tom všech Vašich podnětů a myšlenek, které mohou být přínosem pro budoucnost našeho města.

Předseda

 • Rozhoň Josef Mgr.

Místopředseda

 • Čief Pavel

Rada

 • Slobodová Bohuslava
 • Hrubeš Martin, Ing.
 • Karasová Monika
 • Roubal Zdeněk
 • Vyhnánek Jan
 • Pohanka Jiří
 • Choc Jan, Ing.

Víte, že ... ?

 • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
 • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]