Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Dětské hřiště Na Louce

Postavili jsme se za udržení hřiště Na Louce v Karlově Huti, jehož provoz měl být výrazně omezen, případně zrušen, a na jeho místě se mělo zbudovat parkoviště pro kamiony. Nesouhlasíme ani s likvidací hřišť a pískovišť v ostatních částech obce, je potřeba je pouze rekonstruovat či upravit v souladu s předpisy EU.

Dětské hřiště v Karlově Huti - Králův Dvůr

Rok 2001. Obec Králův Dvůr koupila od Králodvorských železáren pozemky v Karlově Huti za celkovou cenu 370 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, aby tyto pozemky nezískala třetí osoba, která by s nimi později mohla nakládat proti zájmu obce (čti občanů!) a třeba i nikoliv v souladu s územním plánem.

Přelom roku 2005 a 2006. Starosta předložil na zasedání Rady města žádost fy ATLAS na odkoupení pozemku p.č.652/62 o výměře 1362 m2 v k.ú. Králův Dvůr a Rada ji dále postoupila k projednání Zastupitelům města. Žádost byla nejprve předložena na pracovním zasedání a později na veřejném zasedání Zastupitelů města, kde byla jednomyslně schválena. Obyvatelé Karlové Huti Na Louce však s tímto postupem nesouhlasili a svůj postoj vyjádřili petiční formou.

Na 8.2.2006 bylo svoláno pracovní jednání Zastupitelů města se zástupci firmy ATLAS a zástupci Společenství vlastníků bytů z Karlovy Huti Na Louce ve věci prodeje pozemku p.č.652/62. Z vyjádření zúčastněných stran přinášíme:

Dne 23.3.2006 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města. Krátkou zprávu z této kauzy natočila ČT 1, odvysílána byla 24.3.2006 ve "Zpravodajství z regionů" v 18.00 a je ke stažení na www.czech-tv.cz. K dispozici je:

Dne 20.4.2006 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města. Usnesení z 15.12.2005 bylo revokováno a pozemek je i nadále v majetku města, avšak perspektiva hřiště je nejasná. Starosta nechal odvézt branky a Osadní výbor, který byl v průběhu kauzy ustanoven, nemá podporu tamních občanů…

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]