Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

< Návrat na seznam názorů

Kandidátní listina Občanského sdružení

Názor občana:

Neříkám, že pan Mencl je bez poskvrnky. Stejně tak je divné , že pan Rozhoň obcházel sídliště s napůl vyplněnou kandidátní listinou a sháněl podpisy, aby mohl kandidovat. S úrovní a poctivostí některých kandidátů mám své vlastní zkušenosti a styděla bych se být s nimi na jedné kandidátce.

Naše reakce

Vážená slečno/paní,
omlouvám se za moji opožděnou reakci na Váš diskusní příspěvek, ale poslední dny před volbami byly opravdu velmi hektické, a času bylo tudíž opravdu málo. Přesto bych Vám velmi rád sdělil několik podstatných věcí, které Vám možná unikly.

Předně si myslím, že každý, koho jsem požádal o podporu mé kandidátky, měl právo ji nepodepsat, a tudíž této kandidátce (těmto kandidátům) nedat možnost, aby se utkala s ostatními politickými subjekty. Na kandidátce může být 1 až 15 kandidátů a v závislosti na množství kandidátů musí být příslušné množství podpisů na jejich podporu. Takže na tom není nic divného, když sbíráte podpisy a kandidátku tvoříte tak říkajíc „za chůze“ podle toho, zda u občanů nacházíte pozitivní odezvu či nikoliv.

My jsme (podpisy jsem nesbíral pouze já!) mezi lidmi našli značnou podporu, neboť pro 15 kandidátů bylo stanoveno cca 340 podpisů a my jsme jich odevzdali přes 700. A to jsme zdaleka nesbírali podpisy v celém Králově Dvoře. Z toho je patrné, že si občané přejí, abychom jakožto nezávislý politický subjekt vnesli do předvolebního boje také jiný rozměr, než mohou přinést politické strany.

Politické strany nemusí žádat občany o podporu kandidátky, oni jsou "firmy", navíc zaštítěné svými sekretariáty, politickými programy a to jim dává výsadní právo, aby se mohly prakticky kdykoliv a kdekoliv ucházet o přízeň voličů. Volební zákon je v České republice takto nastaven a tím, že reálně existuje politická objednávka (pokud možno trvale) znevýhodňovat malé politické strany a prakticky diskriminovat politická hnutí a sdružení, je to důkaz, jakým směrem chtějí postupovat dnešní velké politické strany.

Co se týká Vaší poznámky o poctivosti či úrovni jednotlivých kandidátů, nevím, co máte přesně na mysli. Já jsem na nich neshledal nedostatky takového druhu, pro které bych je měl odmítnout.

Musím se však vrátit k úvodu Vašeho příspěvku, kde se zmiňujete o panu starostovi cituji: “ Neříkám, že pan Mencl je bez poskvrnky“. Na mých webových stránkách jsou některé „poskvrnky“ pana Mencla zmíněny a mohu Vás ujistit, že nejsou zdaleka všechny. My však zveřejňujeme pouze ty, které můžeme beze vší pochybnosti prokázat. Není totiž jednoduché shromáždit pro jednotlivé kauzy důkazní materiál. Já jsem však v tomto směru optimista a věřím, že se postupem času podaří dát příslušné dokumenty dohromady a jsem přesvědčen, že v některých případech podáme dokonce i trestní oznámení.

Příspěvky občanů jsou uveřejňovány v plném znění a nevyjadřují názor redakce.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]