Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

< Návrat na seznam názorů

Kuriózní povolební leták

Názor občana:

Reaguji na "kuriozní" letáky. Hned na úvod musím říci, že mi vůbec kuriozní nepřipadají. Spíše dost ubohé. Když jsem jedno ráno stála na zastávce a tento leták si přečetla, musím říci, že jsem spíše dostala vztek. Nejsem žádným fanouškem "Karlíka" ani nikoho jiného, jsem obyčejný mladý občad Králova Dvora. A před volbami jsem se dost zajímala i o sliby různých stran. Ale na Vašich stránkách jsem nenalezla nic jiného než pomluvy dosavadních zastupitelů. Myslím si, že byste si mohli slávu postavit na jiných věcech než šťourání do jiných. Proto jsem se ani trochu nerozmýšlela Vás volit a po přečtení Vašich letáků mě nic nepřesvědčilo, že by to za 4 roky mělo být jinak. A co mě zamrzelo nejvíc, že se pod letáky ani nikdo nepodepsal. Jen nám všem ostatním občanům dáváte dost nevkusně najevo, co si o nás myslíte a budoucí přívržence Vaší strany si tím rozhodně nezískáte. Spíš naopak.
S pozdravem rozhořčená volička

Poznámka redakce:
Tento názor se vztahuje k letákům, které jsou zveřejněny na stránkách www.kraluvdvur.cz (nezávislý informační server o Králově Dvoře). Stránky, na kterých byl leták zveřejněn, nepatří Občanskému sdružení. Přímý odkaz na první zveřejněný leták a na druhý zveřejněný leták.

Naše reakce

Vážená slečno/paní,
domnívám se, že tak říkajíc pláčete na nesprávném hrobě. Pokud jste si přečetla o Vámi zmiňovaném letáku na internetových stránkách, tak Vás musím upozornit, že tento leták uveřejnil a okomentoval nezávislý informační server, s kterým www-stránky Občanského sdružení nemají nic společného, takže si snad Vaší pozornosti ani nezasloužím. Přesto se pokusím k některým Vašim názorům zaujmout stanovisko a začnu tím, co se mě nejvíce dotýká a to je vlastní leták. Ten leták, o kterém hovoříte, není dílem Občanského sdružení. My jsme nikoho nepověřili, aby takovýto leták vytvořil a v Králově Dvoře rozšířil, a od této akce se distancujeme. Pokud bychom se my k takovémuto způsobu informování veřejnosti rozhodli-a to nemohu v budoucnosti vyloučit-pak bychom se zcela zaručeně pod text podepsali a sdělení určená občanům bychom podepřeli jasnými a prokazatelnými argumenty tak, jak si to můžete přečíst na našich webových stránkách. V žádném případě bychom takovýto krok neprováděli anonymně, nýbrž bychom svůj záměr jasně a srozumitelně občanům Králova Dvora deklarovali, neboť Občanské sdružení má svoji kontinuitu a velmi si zakládáme na tom, aby i jednotlivé dílčí kroky byly čitelné a pro občany pochopitelné. Tyto atributy nehodláme opustit ani v budoucnu, neboť se odvíjejí od základních principů a zásad, na nichž sdružení vzniklo. Tím však zároveň neříkám, že s některými uváděnými skutečnostmi v textu onoho letáku nemohu souhlasit.

Vážená slečno/paní,
Občanské sdružení si v letošním roce připomnělo 10 let svého trvání a z toho osm let jsme prostřednictvím našich zastupitelů vnímáni jako opoziční strana. Tudíž je nejenom naším právem, ale přímo povinností kritizovat, vznášet protinávrhy a také, jak Vy říkáte, “šťourat“. Nejsme opozicí, která pouze hlasitě křičí (i když to je někdy také nutné), ale nebojíme se přiložit ruku k dílu a zdobí nás proto mnohé kauzy, které jsme úspěšně dokončili a to jen a pouze v zájmu občanů našeho města. O některých z nich si můžete přečíst na našich webových stránkách. Naše sdružení není ze své podstaty politickou stranou a nikdy si nekladlo v tomto smyslu žádné ambice. Jsme subjektem, který nehospodaří se žádným majetkem, nemá vlastní příjmy a činnost si hradíme z vlastních zdrojů. Volební kampaň, získávání informací a informování veřejnosti, právní pomoc při rozpracování jednotlivých případů, studium zákonů a vyhlášek a další aktivity spojené přímo s podstatou činnosti Občanského sdružení stojí čas, energii a v neposlední řadě i finanční prostředky. Nabízí se tedy otázka PROČ to všechno děláme?

Ano čas od času si tuto otázku klademe všichni. Myslím, že nikdo z nás se nechtěl apriori stát komunálním politikem. Byli jsme víceméně vtaženi do tohoto dění v Králově Dvoře proto, že jsme nechtěli jenom nečinně přihlížet. V žádném případě si nebudujeme vlastní slávu a už vůbec si nechceme stavět pomníky. Ať to zní jakkoliv pateticky, děláme to všechno pro Králův Dvůr, pro město, ve kterém se mnozí z nás narodili nebo tady prožili značnou část svého života. S tímto místem jsme nejrůznějším způsobem spjati, máme zde svá nejen citová pouta, a proto vnímáme některé kroky vedení radnice jako nevhodné, jako kroky které nejsou v zájmu města ani jeho občanů. Pokud by však nové obsazení radnice tyto naše obavy rozptýlilo, budeme se s radostí věnovat jiným smysluplným činnostem.

Závěrem chci pouze dodat, že činnost opozičních uskupení na nejrůznějších úrovních jakéhokoliv demokratického systému je běžná i v daleko více rozvinutějších a méně korupcí postižených zemích, než je Česká republika. Platí, že čím rozvinutější demokracie, tím více možností má opozice zasáhnout do řídících i rozhodovacích procesů vládnoucí strany (koalice) a současně je vnímána jako lakmusový papírek, který citlivě reaguje na změny jejího politického kursu.

Z těchto důvodů (a nejen z těchto) se mně jeví opozice v roli „hlídacího psa demokracie“ jako naprosto nutná a nezastupitelná, i když nedoceněná, nevděčná a též i bohužel někdy nesprávně chápaná.

Reakce občanů:

Otázka pro rozhořčenou mladou voličku:
Paní/slečno rozhořčená voličko, co Vás vede k tomu, že si spojujete výlep jakýchsi plagátů s aktivitami Občanského sdružení??? Na těch plagátech přece není podpis pana Rozhoně ani nikoho jiného z Občanského sdružení. Také si myslím, že jste ne zcela pochopila ironickou podstatu těchto plagátů. Mně osobně tyto plgáty velice zaujaly. Konečně se hlavní představitelé našeho města začínají chovat upřímně a pravdivě, nám voličům, sdělují své plány do budoucnosti. Já si tohoto jejich kroku velice vážím. Rozhořčená voličko, této skutečnosti by jste si měla vážit také:)))))). A prosím, příště se i Vy pod svůj názor podepiště, víte jak vás "to" namíchlo v souvislosti s těmi plagáty.
Nerozhořčený volič
Josef Pavlíček

Příspěvky občanů jsou uveřejňovány v plném znění a nevyjadřují názor redakce.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]