Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

< Návrat na seznam názorů

Korupce na radnici

Názor občana:

Každý, kdo má otevřené oči, ví, že na naší radnici není vše čisté. Bohužel se spousta jednání odehrává za zavřenými dveřmi, kam se veřejnost nedostane, a jak se říká - ruka ruku myje. Říci na veřejnosti, že někdo bere úplatky, je velice nebezpečné, neboť pro to musíme mít důkazy. Pokud je nemáme, budeme za to pykat my a ne ten, kdo je bere. Ale jak to dokázat?

Naše reakce

Vážená/ý paní/pane,
neřeknu asi nic nového když budu konstatovat, že korupce je tak stará jako lidstvo samo. Mnozí z nás se snaží získat pro sebe různé výhody, nezřídka na úkor toho druhého a výměnou nabízejí „něco“. Legislativa je u nás nastavena takovým způsobem, že odpovědnost za takové jednání má ten, kdo nabízí, i ten, kdo přijímá. To však nás příliš neodrazuje. Naše země je v hodnocení míry korupce vnímána na velmi nelichotivém místě pomyslného žebříčku, dokonce i za těmi zeměmi, kde se takové jednání vnímá jako běžná součást života. Velké firmy při získávání veřejných zakázek běžně kalkulují s částkou, kterou musejí vydat tak říkajíc „mimo“, menší firmy jsou ochotny provést některé práce pod náklady nebo zadarmo, občan je připraven vydat něco ze své kapsy, jen aby se věci pohnuly správným směrem.

Nedomnívám se, že korupční jednání patřilo v minulosti k základní kulturní vybavenosti českého národa, ale netroufám si říci, kdy se tato forma tak masově rozšířila. Ale abych se vrátil k Vaší otázce: “Jak to prokázat?“.

Věc nesmírně obtížná a vzhledem k tomu, že ani jedna ze zúčastněných stran na tom nemá zájem, téměř nemožná. Korupční vztah může fungovat i po velmi dlouhou dobu samozřejmě za předpokladu, že jsou obě strany spokojeny. V některých zemích jsou nasazováni tzv. provokatéři, kteří mají usvědčit z korupce především státní úředníky. Nejsem si jistý, že by se to osvědčilo i u nás, i když v jiných zemích to prý výsledky přináší.

Jsem toho názoru, že nejdůležitější je prevence a kontrola. Především to znamená nečekat na to, až se podmínky pro korupci vytvoří, ale jít tzv. naproti. To znamená omezit rozhodovací pravomoci úředníků a následně je kontrolovat. Narušit vytváření korupčních vazeb tím, že se úředníci obměňují, případně se mění jejich hierarchie. Do jednotlivých případů vnést prvek náhodného výběru (např. losováním), aby předem nebylo rozhodnuto o pravomoci atd. Těch opatření by mohlo být více a jejich kombinací bychom nepochybně dosáhli určitých pozitivních výsledků.

Musí však být k těmto krokům vůle… Loni se Česko podle údajů organizace Transparency International dělilo o 47. až 50. místo s Řeckem, Slovenskem a Namibií. Podle další statistiky TI se víc než v Česku uplácí jen v zemích jako jsou Kamerun, Ghana, Togo či Paraguay.

Domnívám se, že v nás stále žije to známé "kdo neokrádá stát, okrádá rodinu", pouze jsme to poněkud přetransformovali a zdokonalili. Závěrem chci říci, že nebylo mým cílem postihnout všechny aspekty tohoto fenoménu, ale pouze nastínit některá řešení. Proto uvítám další podnětné připomínky k tomuto tématu.

Příspěvky občanů jsou uveřejňovány v plném znění a nevyjadřují názor redakce.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]