Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

< Návrat na seznam názorů

Korupce a politické přátelství opět zvítězilo

Názor občana:

Opět korupce a "politické přátelství" zvítězilo nad zdravým rozumem. Bohužel nás další 4 roky čeká "období temna" - vyroste jedna z nejdražších multifunkčních hal a až se senioři zeptají na služby a možnosti ve městě, pošleme je za sportem.

Naše reakce

Vážená/ý paní, pane,
o korupci na radnici píši v reakci na názor korupce na radnici a co se týče pojmu „politické přátelství“, tuším asi, na co narážíte, a vyjádřím se k tomuto tématu v blízké době.

Zaujalo mě však Vaše konstatování, že nás čeká „období temna“. Logicky se totiž nabízí srovnání s dobou, kterou tak pěkně ztvárnil ve svém románu Alois Jirásek. V jeho podání je doba temna útok na svobodu náboženského vyznání, na právo existence českého jazyka a tím vlastně i na samotnou existenci našeho národa. Z mnohých kvalitních a vzdělaných lidí se stali exulanti a opustili českou zemi, protože jim zde hrozila poprava. Český národ prožíval krizi a dobu největšího úpadku.

Nevím, který aspekt při vyslovení slova temna jste měl(a) na mysli především, ale všechny jsou neradostné. Pokud jsme vybrali ze svého středu na radnici lidi neosvícené, lidi nadřazující své osobní zájmy nad zájmy města, takové, kteří chápou svůj mandát jako nástroj k uspokojení vlastních ambicí a získání osobních výhod, potom se obávám spolu s Vámi, že nás bohužel nečeká mnoho dobrého.

Co se týče sportovní haly - nesouhlasil jsem se stavbou (nebyl jsem sám), ale většina zastupitelů stavbu podpořila. Mám pro svůj nesouhlas následující argument: na cca jednom km2 se budou nacházet čtyři sportovní zařízení a to stará sokolovna, tělocvična u ZŠ, bývalá sportovní hala (dnes sklad firmy HORNSCHUCH) a budoucí multifunkční hala. První dvě jsou funkční a zvětší části vytížené, budova skladu fy HORNSCHUCH je v majetku SOKOLa Králův Dvůr a zmíněné firmě je pronajímána vždy na určité období.

A právě tato okolnost ve mně evokuje myšlenku, že skladové kapacity, jejichž potřeba vznikla krátce po roce 1990 za účelem vývozu zboží do zemí bývalého socialistického tábora, mohou časem postrádat na významu a tato hala nemusí být skladem navždy a mohla by se v poměrně krátkém časovém období vrátit ke svému původnímu využití. Takovéto mezisklady značně vzdálené od výrobního centra, jehož výrobky jsou navíc zatížené pronájmem skladových prostor a náročnou dopravou, nebudou mít totiž právo na existenci. V globálním pojetí světa dochází k ekonomickým změnám ve prospěch nově se rodících gigantů jako jsou Čína, Indie a další státy a evropští výrobci na tuto skutečnost budou muset reagovat změnou své strategie.

Posuneme-li úvahy o stavbě nové haly ještě poněkud dále, můžeme konstatovat, že za těchto okolností by důvody ke stavbě nové haly byly opravdu velmi problematické. Za tuto finanční částku bychom mohli vybudovat např., kulturní dům nebo obchodní centrum s domem služeb (logicky v blízké vzdálenosti největšího městského sídliště), případně důstojný dům pro seniory. Nebo bychom mohli např. rozšířit i základní školu, jejíž kapacita bude v poměrně blízké budoucnosti nedostačující. Rozhodně lze předpokládat, že případná čtyři sportovní zařízení podobného typu by byla pro Králův Dvůr naprostý luxus a jistě by nebyla svojí celkovou kapacitou občany našeho města zdaleka vytížena. Je nutné totiž také předpokládat, že růst cen energií bude v dlouhodobém horizontu stále pokračovat a s tím bude souviset i mimo jiné cena za pronájem takovýchto sportovních zařízení. V této souvislosti se nabízí otázka, kdo tedy bude tou cílovou skupinou, která bude především oslovena výstavbou nové haly. Rozhodně ji nenaplní družstvo (družstva?) florbalistů z našeho města a pokud připustíme možnost, že nová hala bude v budoucnu poskytována nejen zájemcům z Králova Dvora, ale v zájmu využití bude nabízena i sportovcům z jiných regionů (možná především), měla by tato úvaha od začátku zaznít jasně z úst představitelů města. Náklady spojené s výstavbou, ale pravděpodobně i s vlastním provozem nám totiž tito sportovci do městské kasy nikdy nevrátí.

Stavbu multifunkční haly je ovšem nutné vzít na vědomí a s touto skutečností se definitivně vyrovnat. Co ve mně osobně vyvolává mnohem větší neklid a co považuji za skandální, je způsob financování této stavby. K této věci jsem se však vyjádřil na jiném místě a předpokládám, že nikoliv naposledy.

Příspěvky občanů jsou uveřejňovány v plném znění a nevyjadřují názor redakce.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]